Zespół Redakcyjny


Redaktor naczelny/Editor:

Tomasz Płudowski - (Collegium Civitas)


Współredaktor/Co-Editor:

Bogusława Dobek-Ostrowska - (University of Wrocław)
dobek@uni.wroc.pl

Redaktor wydań międzynarodowych/Managing Editor:

Yahya R. Kamalipour (Purdue Calumet) - all GMJ editions
kamaliyr@calumet.purdue.edu

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

Justyna Dżbik, radio journalism (Radio Euro)
Jarosław Flis, public relations (Jagiellonian University, Kraków)
Wiesław Godzic, film and cultural studies (SWPS, Warsaw)
Karol Jakubowicz, international media policy (Council of Europe)
Adam Leszczyński, print reporting ("Gazeta Wyborcza" daily)
Norbert Maliszewski, media psychology (University of Warsaw)
Stanisław Mocek, media sociology (Collegium Civitas, Warsaw)
Maciej Mrozowski, media studies (University of Warsaw, SWPS)
Branislav Ondrášik, Czech and Slovak Media (Bratislava School of Law, Slovakia)
Anna Siewierska-Chmaj, media education and international media (Higher School of Information and Management, Rzeszów)
Jacek Żakowski, print journalism ("Polityka" weekly)