Wytyczne Redakcyjne

Redakcja czeka na zgłoszenia artykułów i recenzji.
Objętość artykułów: 4.000-8.000 słów, recenzji: 1.000-3.000 słów. Umieszczamy przypisy końcowe i bibliografię, bez przypisów dolnych. Bibliografia powinna stosować konwencję dokumentacji typu Chicago Manual of Style (15 ed.)-zob.www.sc.edu/library/pubserv/chicago.pdf . W bibliografii powinny się znaleźć wszystkie źródła wykorzystanie w tekście i tylko one. Teksty należy nadsyłać w postaci załącznika Word for Windows na adres: t.pludowski@collegium.edu.pl

Terminy nadsyłania testów do numeru wiosennego: 15 lutego
Terminy nadsyłania testów do numeru jesiennego: 15 września