SPIS TREŚCI/Contents Nr 1 (6),
Wiosna i Jesień/Spring and Fall 2010
Editor/redaktor: Anna Siewierska-Chmaj


Table of Contents s. i 

World’s Most Dynamic Media Market. The Media in India.                                                                                       s. 1-16
Anna Siewierska-Chmaj


Rola i znaczenie mediów w kształtowaniu modelu demokracji w Indiach.                                                       s. 17-33
Jakub Zajączkowski


Media w Chinach: Internetowa rewolucja i rządowa reakcja.                                                                           s. 34-50
Konrad Godlewski


Milczące media: rola i miejsce mediów w świecie arabskim.                                                                             s. 51-70
Zofia Sawicka


Pomiędzy faktem a manipulacją. Rola mediów w relacjonowaniu konfliktu izraelsko – palestyńskiego. s. 71-87
Anna Dudzińska


Media mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii.                                                                                               s. 88-112
Iwona Leonowicz-Bukała


Zadania programowe krajowych rozgłośni BBC jako forma realizacji misji publicznej.                             s. 113-142
Mirosława Wielopolska-Szymura