Najnowszy numer

SPIS TREŚCI/Contents Nr 1 (5),
Wiosna i Jesień/Spring and Fall 2009


Table of Contents s. i 

Invited Papers/Raport specjalny
Foreign News Coverage. How American Journalists Report the World and How They Report Us.              s. 2-18
Richard Profozich


Academic Papers/Dział akademicki
Promise Fulfilled? The Slovak Media System 20 Years after the Fall of Communism.                                    s. 19-48
Branislav Ondrasik


Graduate Section/Dział doktorancki
Geneza i ewolucja pojęcia "framing" w naukach społecznych.                                                                          s. 49-80
Agnieszka Pluwak

Wyzwania i szanse dla współczesnej polskiej prasy lokalnej.                                                                           s. 81-102
Jakub Parnes

"Social media" jako narzędzie w rękach społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie
organizacji „Avaaz”                                                                                                                                                   s. 103-116

Ewa Dryjańska

Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media.                                                                                           s. 117-130
Jarosław Błaszczak