SPIS TREŚCI/Contents Nr 1 (3),
Wiosna/Spring 2007


Table of Contents s. i 

 

Media a społeczeństwo obywatelskie: od teorii do praktyki s. 1-10
Stanisław Mocek, Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas

News Framing in Post-Communist Press:
Engagement and Control or Disengagement and Powerlessness? s. 11-33

Natalya Ryabinska, Szkoła Nauk Społecznych, Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego s. 34-55
Paweł Stępka, Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Biura KRRiT

Gazeta Wyborcza alternatywą dla prasy lokalnej i regionalnej? Raport z badania zasięgu zainteresowania tematycznego katowickiego, krakowskiego, łódzkiego, poznańskiego, stołecznego, trójmiejskiego i wrocławskiego dodatku do Gazety Wyborczej s. 56-83
Jakub Parnes, Wydział Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych,Uniwersytet Łódzki

Prasa na opolszczyźnie w pierwszych latach transformacji ustrojowej 1989-1992 s. 84-98
Dariusz Baran, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instruktorzy Życia szczęśliwego. Fenomen współczesnych poradników – wybrane aspekty s. 99-116
Joanna Kędzierska, Collegium Civitas

Interfejs użytkownika jako sposób komunikacji z komputerem s. 117-125
Magdalena Szpunar, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie