SPIS TREŚCI/Contents Nr 1 (1),
Wiosna/Spring 2006


Od redaktora naczelnego [format PDF]
Od redaktorów numeru [format PDF]

1. International Communication Flow: Global Media's Performance [format PDF]
Tomasz Płudowski, Collegium Civitas & Akademia Świętokrzyska, Poland

2. Revisiting South African Journalism Education in the Post-apartheid Era [format PDF]
Nicolene Botha & Arnold S de Beer, Stellenbosch University, South Africa

3. Managed Communication and Public Relations in Transition Society: Collection of Memories from the Past and Dreams about the Future [format PDF]
Kaja Tampere, University of Jyväskylä, Finland


Temat numeru: medioznawstwo polskie czy medioznawstwo w Polsce?


4. Od prasoznawstwa do medioznawstwa: perspektywa naukowego globtrotera [format PDF]
Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński

5. Rozwój studiów nad komunikowaniem politycznym w Polsce na tle badań światowych - główne obszary badawcze i perspektywy rozwojowe [format PDF]
Bogusława Dobek-Ostrowska, Uniwersytet Wrocławski

6. Z szacunku dla telewidza - badania nad komunikowaniem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II [format PDF]
Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

7. Wkład Europy Środkowo-wschodniej w światowe studia nad międzynarodowym public relations [format PDF]
Ryszard Ławniczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

8. Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty [format PDF]
Kazimierz Krzysztofek, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

9. Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzędzie [format PDF]
Jerzy Mikułowski Pomorski, Akademia Ekonomiczna, Kraków 

10. Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej [format PDF]
Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

11. Dyskurs - semiotyka -  wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji) [format PDF]
Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński

12. Challenges and Possibilities for Future Contributors to Online Journals [format PDF]
Todd S. Frobish, Fayetteville State University , Fayetteville, NC, USA