Książki nadesłane
1    2    3    4    5


okladka1 "Media a polityka",
Szpunar Magdalena, WSIiZ 2007.

okladka2 "Psychologia mediów",
Winterhoff-Spurk Peter, WAM 2007

okladka3 "Studia nad mediami i komunikowaniem masowym",
Fras Janina, Wydawnictwo Adam Marszałek 2007

okladka4 "Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006",
Mielczarek Tomasz, WAiP 2007.
okladka3 "Teorie komunikowania masowego",
Baran Stanley J., Davis Dennis K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007

okladka3 "Kreowanie światów w języku mediów",
Nowak Paweł, Tokarski Ryszard, Wydawnictwo UMCS 2007