Książki nadesłane
1    2    3    4    5


okladka1 "Zabawić się na śmierć",
Postman Neil, Muza 2006

okladka2 "Horyzonty komunikacji medialnej",
Dąbała Jacek, Wydawnictwo UMCS 2006

okladka3 "Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy",
Lisa Taylor, Andrew Willis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006

okladka4 "Kultura newsów",
Allan Stuart, Wydawnictwa UJ 2006.
okladka3 "Publiczne media elektroniczne w Europie",
Jaskiernia Alicja, Aspra  2006

okladka3 "Technologie informacyjne mediów",
Gogołek Włodzimierz, Aspra 2006