Książki nadesłane
1    2    3    4    5


okladka1 "Media i władza",
Żuk Piotr, Wydawnictwo Scholar 2006

okladka2 "Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów",
Kowalski Tadeusz, Jung Bohdan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2006

okladka3 "Media publiczne początek końca czy nowy początek",
Jakubowicz Karol, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007

okladka4 "How the World’s News Media Reacted to 9/11",
Płudowski Tomasz, Marquette Books 2007.
okladka3 "Terroryzm a media",
Maniszewska Katarzyna, Wydawnictwo Atut 2006

okladka3 "Język nowych mediów. Cyberkultura. Internet. Społeczeństwo",
Manovich Lev, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne 2006