Poprzednie numery i Redaktorzy

Numer 5, Wiosna i Jesień 2009

Asian Media
Editor/redaktor: Name here...

Numer 4, Wiosna i Jesień 2008

The political Process in Central and Eastern European Countries and its Impact on the Democratic Performance of the Media
Editor/redaktor: Karol Jakubowicz

Numer 3, Wiosna 2007

Media a społeczeństwo obywatelskie: od teorii do praktyki
Editor/redaktor: Stanisław Mocek

Numer 2, Jesień 2006

Media i Polityka
Editor/redaktor: Tomasz Płudowski, Andrzej Antoszewski

Numer 1, Wiosna 2006

Polskie medioznawstwo czy medioznawstwo w Polsce?
Editor/redaktor: Bogusława Dobek-Ostrowska i Tomasz Płudowski