SPIS TREŚCI/Contents Nr 2 (2),
Jesień/Fall 2006


Table of Contents pp. i-ii 

Introduction pp. iii-iv
Tomasz Płudowski, Andrzej Antoszewski


MEDIA AND POLITICS

Commercial Communication and Election Campaigns in the Twentieth-Century U.S. At the Origins of Political Marketing pp. 1-20
Ferdinando Fasce, University of Genoa

The Media Malaise Argument in Contemporary America pp. 21-36
Tomasz Płudowski, Collegium Civitas & Stanford University

No Debates Please, We’re British pp. 37-48
Philip John Davies, Eccles Centre for American Studies, The British Library & De Montfort University, Leicester

Americanization, Europeanization, or Normalization? Electoral Campaigns and their Media Coverage in Independent Slovenia pp. 49-58
Jože Vogrinc, Mitja Cepic, Barbara Levak, Ines Markovcic, University of Ljubljana

George W. Bush and the Franco-American Discourse of Derision: Surveying Election Year Rhetoric pp. 59-74 Marguerite Moritz, University of Colorado, May Farah, New York University

The Days before the Morning after: Whodunit the Media Way pp. 75-88
Marie Lienard, Ecole Polytechnique, Paris

Muslims and Arabs in the Australian Media since 11 September 2001 pp. 89-102
Scott Poynting, Greg Noble, University of Western Sydney

Conflict in Cyberspace: The 2003 Iraq War and its Aftermath pp. 103-120
Ralph D. Berenger, The American University in CairoMEDIA I POLITYKA

Dziennikarze: czwarta, pierwsza czy piąta władza? pp. 121-131
Stanisław Mocek, ISP PAN & Collegium Civitas

Internet – Agora XXI wieku? Rozważania w swietle teorii demokracji deliberatywnej autorstwa Jürgena Habermasa pp. 132-147
Przemysław Baciak, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Sondaże przedwyborcze – manipulacja czy realne odzwierciedlenie poglądów społeczeństwa pp. 148-163
Magdalena Szpunar, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Jagielloński

Polityka-media-dezinformacja – demaskowanie wroga w prasie komunistycznej w Polsce na przykładzie Wielkiej Brytanii pp. 164-175
Joanna Witkowska, Uniwersytet Szczeciński